Η εταιρία

Εταιρικό προφίλ

D.C.P Hellas  δραστηριοποιείται στην διανομή Τροφίμων α’ υλών και υπηρεσιών σε ολόκληρο το φάσμα ημι-τελικών προϊόντων με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας.
Διαθέτει ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους , που υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου με τα πλέον μοντέρνα συστήματα διανομής παραγγελιών.

Η γεωγραφική της παρουσία με δίκτυο κάλυψης και διανομής σε στρατηγικές αγορές και σταθερή οικονομική πορεία.
Η αποστολή της D.C.P Hellas , είναι “να εξασφαλίσει σταθερές συνεργασίες με τους συνεργάτες και τους πελάτες της, προσφέροντας δυναμικές επιχειρηματικές λύσεις και προϊόντα προστιθέμενης αξίας”.

Φιλοσοφία

Προσανατολισμένοι στην επέκταση παράλληλα με την παράδοση, το όραμά μας παρέμεινε το ίδιο από τότε που ιδρύθηκε η D.C.P Hellas.

Συνεχίζουμε να μεγιστοποιούμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά με ένα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Σε όλες τις δραστηριότητές μας, πρωταρχικός μας στόχος είναι η μακροπρόθεσμη ικανοποίηση του πελάτη.

Προτέρημα μας είναι να ικανοποιούμε τις ολοένα και πιο εξελιγμένες απαιτήσεις συνεργατών μας.

Περιβαλλοντικό Καθήκον

Δικαίωμα στη ζωή και σε ένα καθαρό περιβάλλον πρέπει να είναι το προνόμιο του κάθε ανθρώπου. Αυτό πηγάζει από το δικαίωμα στη ζωή καθώς θεωρείται ότι το περιβάλλον και η ποιότητα αυτού καθορίζει και τη ζωή μας .Το περιβάλλον αποτελεί παγκόσμια κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά ανήκει σε όλους. Είναι κάτι που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας για να τον κληροδοτήσουμε στους απογόνους μας.

Η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας σ’ όλα τα επίπεδα( κοινωνικό , ηθικό κ.α ) . Εναπόκειται σε εμάς λοιπόν να προστατεύσουμε το περιβάλλον και συνεπώς όλες οι δραστηριότητές μας αποσκοπούν στην πρόληψη της ρύπανσης ή της βλάβης στο περιβάλλον.

Στην D.C.P Hellas καθιερώσαμε ένα σύνολο μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης, τη μείωση των εκπομπών στον αέρα, το νερό, το έδαφος, την διαχείριση των αποβλήτων καθώς και την αξιοποίηση και διάθεση τους στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Η D.C.P Hellas παρακολουθεί και συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους στο πλαίσιο της Ελληνικής και Διεθνής Νομοθεσίας.

Διασφάλιση Ποιότητας

Ο απώτερος στόχος της D.C.P Hellas είναι να ικανοποιήσει μόνιμα τις απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια των προϊόντων, την ποιότητα και τη νομιμότητα τους.
Η D.C.P Hellas πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μέσω επιτυχημένων συστημάτων διαχείρισης που με την σειρά τους εξασφαλίζουν την προβολή και τη σαφήνεια των επιχειρηματικών διαδικασιών, καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των μεμονωμένων οργανωτικών τμημάτων και του εκάστοτε προσωπικού τους.

Η Ποιότητα είναι Μοναδική αλλά χωρίς την Ποιότητα τίποτα δεν είναι Μοναδικό.