Άλευρα

Antiqua tipo 2 1kg

Login to view prices
ANTIQUA TYPE 2 1kg

Farina di grano tenero Core tipo 1 25kg

Login to view prices
ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ ΚΟΡΕ ΤΥΠΟΥ 1  25kg

Farina di grano tenero Elena 25kg

Login to view prices
ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ ΕΛΕΝΑ ΤΥΠΟΥ 0/00  25kg

Farina di grano tenero Mirafiori 25kg

Login to view prices
ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ ΜΙΡΑΦΙΟΡΙ  ΤΥΠΟΥ 00/0/1  25kg

Farina di grano tenero Valentino 25kg

Login to view prices
ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ  ΤΥΠΟΥ 00/0/1  25kg

Farina Vera 00 per pizza Napoletana 25kg

Login to view prices
ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ ΒΕΡΑ 00 ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ ΝΑΠΟΛΕΤΑΝΑ 25kg

Lo spolvero Filippo 10kg

Login to view prices
DUSTING BLEND FILIPPO 10kg