Εταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ

H D.C.P Hellas  δραστηριοποιείται στην διανομή Τροφίμων α’ υλών και υπηρεσιών σε ολόκληρο το φάσμα ημι-τελικών προϊόντων με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας.
Διαθέτει ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους , που υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου με τα πλέον μοντέρνα συστήματα διανομής παραγγελιών. Η γεωγραφική της παρουσία με δίκτυο κάλυψης και διανομής σε στρατηγικές αγορές και σταθερή οικονομική πορεία.
Η αποστολή της D.C.P Hellas , είναι “να εξασφαλίσει σταθερές συνεργασίες με τους συνεργάτες και τους πελάτες της, προσφέροντας δυναμικές επιχειρηματικές λύσεις και προϊόντα προστιθέμενης αξίας”.

Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Προσανατολισμένοι στην επέκταση παράλληλα με την παράδοση, το όραμά μας παρέμεινε το ίδιο από τότε που ιδρύθηκε η D.C.P Hellas.
Συνεχίζουμε να μεγιστοποιούμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά με ένα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Σε όλες τις δραστηριότητές μας, πρωταρχικός μας στόχος είναι η μακροπρόθεσμη ικανοποίηση του πελάτη.
Προτέρημα μας είναι να ικανοποιούμε τις ολοένα και πιο εξελιγμένες απαιτήσεις συνεργατών μας.

Περιβαλλοντικό Καθήκον

Περιβαλλοντικό Καθήκον

Δικαίωμα στη ζωή και σε ένα καθαρό περιβάλλον πρέπει να είναι το προνόμιο του κάθε ανθρώπου. Αυτό πηγάζει από το δικαίωμα στη ζωή καθώς θεωρείται ότι το περιβάλλον και η ποιότητα αυτού καθορίζει και τη ζωή μας .Το περιβάλλον αποτελεί παγκόσμια κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά ανήκει σε όλους. Είναι κάτι που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας για να τον κληροδοτήσουμε στους απογόνους μας.
Η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας σ’ όλα τα επίπεδα( κοινωνικό , ηθικό κ.α ) . Εναπόκειται σε εμάς λοιπόν να προστατεύσουμε το περιβάλλον και συνεπώς όλες οι δραστηριότητές μας αποσκοπούν στην πρόληψη της ρύπανσης ή της βλάβης στο περιβάλλον.

Στην D.C.P Hellas καθιερώσαμε ένα σύνολο μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης, τη μείωση των εκπομπών στον αέρα, το νερό, το έδαφος, την διαχείριση των αποβλήτων καθώς και την αξιοποίηση και διάθεση τους στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Η D.C.P Hellas παρακολουθεί και συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους στο πλαίσιο της Ελληνικής και Διεθνής Νομοθεσίας.

Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας

Ο απώτερος στόχος της D.C.P Hellas είναι να ικανοποιήσει μόνιμα τις απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια των προϊόντων, την ποιότητα και τη νομιμότητα τους.
Η D.C.P Hellas πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μέσω επιτυχημένων συστημάτων διαχείρισης που με την σειρά τους εξασφαλίζουν την προβολή και τη σαφήνεια των επιχειρηματικών διαδικασιών, καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των μεμονωμένων οργανωτικών τμημάτων και του εκάστοτε προσωπικού τους.

Η Ποιότητα είναι Μοναδική αλλά χωρίς την Ποιότητα τίποτα δεν είναι Μοναδικό.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το τρόφιμο μπορεί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας  , χωρίς όμως τον άνθρωπο δεν θα είχε καμία αξία.

Λειτουργούμε σε ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον , ωστόσο μοιραζόμαστε κοινές αξίες και επιδιώξεις. Για την D.C.P Hellas σημασία έχει να σκεφτόμαστε παγκόσμια , αλλά ταυτόχρονα να διενεργούμε σε τοπικό επίπεδο.

Η εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση , η οποία περιλαμβάνει την διαβούλευση με τους εταίρους  μας και την Συλλογική  Δράση.

Από τη μία πλευρά, η ιδιότητά μας ως τοπικού εργοδότη και επιχειρηματικού εταίρου σημαίνει ότι συμβάλλουμε ουσιαστικά στην θετική κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της κοινότητας.

Δημιουργούμε θέσεις εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης με δίκαιες συνθήκες εργασίας, επεκτείνουμε συνεχώς τόσο το εργατικό μας δυναμικό όσο και την πελατειακή μας βάση και τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουμε κοινοτικά και πολιτιστικά προγράμματα και υποστηρίζουμε πολυάριθμους οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτό το είδος εργασίας.

Μόνο μερικές από τις πολλές δραστηριότητές μας στον τομέα αυτό αναφέρονται παρακάτω:

• Η D.C.P Hellas δημιουργεί και στηρίζει την δική της ομάδα στο Ολυμπιακό Άθλημα Tae Kwon Do WTF

• Ομαδική παρουσίαση  πρωταθλητών Ελλάδος του Tae Kwon DO WTF

• Η D.C.P Hellas  δωρίζει τρόφιμα σε μη φιλανθρωπικούς οργανισμούς

• Νέες Θέσεις Εργασίας : Η  D.C.P Hellas  ενθαρρύνει